Blog

Využitie elektrocentrál

Využitie elektrocentrál

Využitie elektrocentrál je rôzne. Či už potrebujete dlhodoby prenájom na stavbu alebo k budove. Alebo potrebujete urgentnú pomoc v dôsledku výpadku elektrickej energie.  Čítať viac...

PEIKKO Slovakia, urgentné dodanie agregátu 170kVA

PEIKKO Slovakia, urgentné dodanie agregátu 170kVA

Po nahlásení výpadku EE sme boli do 45minút na mieste s dieselagregátom 170kVA. Fabrika mohla pokračovať vo výrobe, zákazník využil aj naše služby dopĺňania paliva a technického dozoru.

Slovakman225 dopadol na jednotku!

Slovakman225 dopadol na jednotku!

Na tradičný Piešťanský triatlon sme zabezpečovali kompletnú elektrifikáciu od dieselagregátu až po rozvodné skrine

Ako si vybrať elektrocentrálu podľa vaších potrieb

Ako si vybrať elektrocentrálu podľa vaších potrieb

Správny výber elektrocentrály môže byť kritický. Pri výbere elektrocentrály treba dbať na počet a druh použitých spotrebičov.  Čítať viac...

Nečakaný výpadok sme našími elektrocentrálami pokryli na 100%

Nečakaný výpadok sme našími elektrocentrálami pokryli na 100%

Vo fabrike Bekaert v Hlohovci sa pri prácach poškodili vysokonapäťové káble. Požadovaný výkon na záložný zdroj 2x250kVA a 150kVA. S našími elektrocentrálami sme zvládli pohotovostný príjazd na miesto za jednu hodinu!