Elektrocentrály, dieselagregáty,záložné zdroje

Elektrocentrála

Elektrocentrála je zariadenie, ktoré vyrába za pomoci naftových alebo benzínových motorov elektrické napätie. Toto zariadenie je mobilné, dá sa priviesť na miesto určenia. Každá elektrocentrála má vlastnú palivovú nádrž.

Využitie elektrocentrál

  • festivaly, športové podujatia ( zdroj pre ozvučenie, osvetlenie, catering...)
  • priemysel, obchody ( zdroj pri plánovaných odstávkach )
  • energetika ( zdroj pri výmene trafostaníc a pod. ) 
  • stavebníctvo ( napájanie mobilných kontajnerov, žeriavov, náradia )
  • živelné pohromy ( primárny zdroj napájania pre postihnuté lokality )

Výhody elektrocentrál a dieselagregátov

  • Vždy pripravené, dokonca aj za extrémnych a kritických okolností
  • Mobilita - vhodné na zle prístupné miesta s potrebou kvalitnej dodávky elektrickej energie
  • Prevádzka NON-STOP
  • Odhlučnenie 
Elektrocentrála