Elektrocentrály, dieselagregáty,záložné zdroje

Elektrocentrála a dieselagregát

Elektrocentrála a dieselagregát je zariadenie, ktoré vyrába za pomoci naftových alebo benzínových motorov elektrické napätie. Toto zariadenie je mobilné, dá sa priviesť na miesto určenia. Každá elektrocentrála a dieselagregát má vlastnú palivovú nádrž.

Využitie elektrocentrál a dieselagregátov

  • festivaly, športové podujatia ( zdroj pre ozvučenie, osvetlenie, catering...)
  • priemysel, obchody ( zdroj pri plánovaných odstávkach )
  • energetika ( zdroj pri výmene trafostaníc a pod. ) 
  • stavebníctvo ( napájanie mobilných kontajnerov, žeriavov, náradia )
  • živelné pohromy ( primárny zdroj napájania pre postihnuté lokality )

Výhody elektrocentrál a dieselagregátov

  • Vždy pripravené, dokonca aj za extrémnych a kritických okolností
  • Mobilita - vhodné na zle prístupné miesta s potrebou kvalitnej dodávky elektrickej energie
  • Prevádzka NON-STOP
  • Odhlučnenie 
prenajom elektrocentral
prenajom elektrocentral
prenajom elektrocentral