PEIKKO Slovakia, urgentné dodanie agregátu 170kVA

Po nahlásení výpadku EE sme boli do 45minút na mieste s dieselagregátom 170kVA. Fabrika mohla pokračovať vo výrobe, zákazník využil aj naše služby dopĺňania paliva a technického dozoru.