Slovakman 225 dopadol na jednotku!

Na tradičný Piešťanský triatlon sme zabezpečovali kompletnú elektrifikáciu od dieselagregátu až po rozvodné skrine