Prenájom dieselagregátov, Pápež v Prešove

Prenájom dieselagregátov a prenájom elektrocentrál, návšteva Svätého Otca v Prešove.

Kompletná elektrifikácia podujatia. 
Použitých 6 kusov dieselagregátov a elektrocentrál.
Použitých vyše 2km káblov, 800m káblových prechodov, rozvodne a svetelné veže.